Školski vjeronauk u 2016.g.

PLAN ODRŽAVANJA VJERONAUKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
za školsku 2015.-2016.g


Poštovani,

Obaviještavamo Vas da će se nastava Islamskog vjeronauka na području Medžlisa IZ Rijeka organizirati shodno „Naputku za organiziranje islamskog vjeronauka“ (br.754/2005-1426;30.08.2006.) u osnovnim i srednjim školama

O S N O V N E   Š K O L E

1.O.Š. Nikola Tesla ( Rijeka)
2.O.Š. Fran Franković (Rijeka)
3.O.Š. Pehlin (Rijeka)
4.O.Š. Srdoči ( Rijeka)
5.O.Š. Ivan Zajc (Rijeka)

Vjeroučitelj u navedenim školama je Adnan ef. Đikić, tel: 099 310 99 36 

6.  O.Š. Čavle (Čavle)
7.  O.Š. Vladimir Nazor (Crikvenica)
8.  O.Š. Zvonka Cara (Crikvenica)
9.  O.Š. Kantrida ( Rijeka)
10.O.Š. Brajda (Rijeka)
11.O.Š. Škurinje (Rijeka)
12.O.Š. Viškovo (Viškovo)

Vjeroučiteljica u navedenim školama je Meliha Hasanović, tel: 099 310 99 35 

13.O.Š. Zamet (Rijeka)
14.O.Š. Turnić (Rijeka)
15.O.Š. Eugen Kumičić (Rijeka)
16.O.Š. Kostrena (Kostrena)

17.O.Š.Delnice (Delnice)

Vjeroučiteljica u navedenim školama je Besima Đikić, tel: 098 981 2470.

18.O.Š. Milan Brozović (Kastav)
19.O.Š. Viktor car Emin (Lovran)
20.O.Š. Rikarda Katalinić (Opatija)
21.O.Š. Rikard Katalinić (Volosko)

Vjeroučitelju navedenim školama je Muzafera Zubčević, tel: 091 516 57 25.


22. O.Š. Podmurvice (Rijeka)
23. O.Š. Centar (Rijeka)
24. O.Š. Jelenje-Dražice (Jelenje)
25. O.Š. Gornja Vežica (Rijeka)
26. O.Š. Bakar (Bakar)
27. O.Š. F.K.F. Omišalj (otok Krk – Omišalj)
28. O.Š. Dobrinj (otok Krk)
29. O.Š. Kozala (Rijeka)
30. Područna škola „Škrljevo“

Vjeručiteljica u navedenim školama je  Almedina Mujkanović, tel:098 320 952 

S R E D NJ E   Š K O L E

31. S.Š. Prometna škola (Rijeka)
32. S.Š. Strojarska škola (Rijeka)
33. S.Š. Medicinska škola (Rijeka)
34. S.Š. Elektroindustrijska i obrtnička škola (Rijeka)
35. S.Š. Tehnička škola (Rijeka)
36. S.Š. Strojarsko-brodograđevna škola (Rijeka)
37. S.Š. Za elektrotehniku i računarstvo (Rijeka)
38. S.Š. Kemijsko-Grafička škola (Rijeka)
39. S.Š. Graditeljska škola (Rijeka)
40. S.Š. Ugostiteljska škola „Opatija“
41. S.Š. Ekonomska škola „Rijeka“

42. O.Š: Hreljin (Hreljin)

Vjeroučitelj u navedenim  školama je Hidajet Hasanović, tel:099 310 99 34 

Poštovani roditelji

cijeneči Vaš dosadašnji trud na polju realizacije nastave Islamskog vejronauka, vjerujemo da će te i dalje imati razumjevanja te svoju djecu slati na vjeronauk a na taj način kvalitetu i ozbiljnost Islamskog vjeronauka još više uozbiljiti. Bez Vaše istinsike pomoći u zajedničke suradnje u našem radu na polju vjeronauka kako u školam tako i mektebu ne bi bilo određenih poamaka svake godine.

Glavni imam Rijeka
Hajrudin ef. Mujkanović

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org