Muallimsko vijeće Medžlisa IZ Rijeka

Muallimsko vijeće Medžlisa islamske zajednice Rijeka od 2002.g. do 2010.g.


Ime: Hajrudin
Prezime: Mujkanović
Datum rođenja: 28.04.1978.
Mjesto: Doboj, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Postdiplomski studij FIN-a nauka Sarajevo  
         Status: v.d. glavnog  imama  MIZ Rijeka od 2002.g. do 2005.g., od 2005.g. glavni  imam MIZ Rijeka

 


Ime: Hidajet
Prezime: Hasanović
Datum rođenja: 28.04.1980.
Mjesto: Teočak, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, postdiplomski studij FIN-a nauka Sarajevo
         Status: Imam Medžlisa islamske zajednice Rijeka od 2005.g., vjeroučitelj u srednjim školama

Ime: Adnan
Prezime: Đikić
Datum rođenja: 12.10.1965.
Mjesto: Zenica, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
       Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnim školama, imam Medžlisa Rijeka od 1991.g.

Ime: Adem
Prezime: Smajić
Datum rođenja: 11.08.1952.
Mjesto: Miljanovci, Tešanj, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Al-Azhar u Kairu (1973.-1978.)
Status: Imam Medžlisa IZ Rijeka, Glavni imam MIZ Rijeka od 1980.g. do 2000.g.

 


Ime: Almedina
Prezime: Mujkanović
Datum rođenja: 11.03.1978.
Mjesto: Zvornik, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, Filozofski fakultet Sarajevo (odsjek pedagogije)
         Status: Vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnim  školama, tajnica službe Medžlisa od 2004.g.Ime: Besima
Prezime: Đikić
Datum rođenja: 22.11.1964.
Mjesto: Pojske, Zenica, Bosna i Hercegovina
Obrazovanje: ZG medresa „Dr. Ahmed Smajlović“      Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u os.  školama, muallima MIZ Ri  od 1991.g.
Ime: Meliha
Prezime: Hasanović
Datum rođenja: 10.08.1982.
Mjesto: Rijeka, R Hrvatska
Obrazovanje: Zagrebačka medresa „Dr. Ahmed Smajlović“, IPF u Bihaću, 
Status: vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u os. školama, muallima MIZ od  2001. g.
Ime: Muzafer
Prezime: Zubčević
Datum rođenja: 20.08.1945.    
Mjesto: Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina
Status:vjeroučitelj Islamskog vjeronauka u osnovnima školama od 2000.g.    

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org