Ostali tekstovi

Nišani

07.03.2013
  ,,Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo nijedno živo biće'' (Kur'an)  Započeću ovo kratko pisanje s riječima našeg poznatog bosanskog pisca o  smrti: ,,Govorio sam, tješeći se: Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činim...

Glas bošnjačke uleme-mr. Ahmeta Alibašića o vjeronauku u školi

24.06.2011
Islamski alimi su stub muslimanskih zajednica. BiH, odnosno bošnjački narod ima veliki broj  islamskih alima, nažalost njihov glas nije dovoljno prisutan u našoj javnosti.  Saff je uveo  novu redovnu rubriku "Glas bošnjačke uleme", u kojoj tretiramo najvažnije društveno - političke aktuelnosti iz BiH i islamskog svijeta. Naš sagovornik je mr. ...

Intervju dr. Enesa Karića - I vjeronauka je nauka

24.06.2011
Piše: Enes Karić Gdje je Život koji smo izgubili u življe­nju? Gdje je mudrost koju smo izgubili u zna­nju? Gdje je znanje koje smo izgubili u infor­maciji? Ciklusi neba u dvadeset vjekova Udaljuju nas od Boga, i približavaju prašini. (T. S. Eliot, iz pjesme Stijena, 1934.) Kad se danas govori o modalitetima školske i univerzitetske kohabitacije vjero­nau...

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org

 

 

 

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon