Službe MIZ Rijeka

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA MIZ RIJEKA

Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Rijeka

Samir Ilijazi, odvjetnik

Medžlis IZ Rijeka, Ante Mandića 50, 51 000 Rijeka

Telefon: 00 385 /51 212 833, 00 385/51 317 059
Mjesto rođenja: Rijeka, RH
Obrazovanje: odvjetnik

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA MIZ RIJEKA

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Rijeka

h. Hajrudin ef. Mujkanović

Medžlis IZ Rijeka, Ante Mandića 50, 51 000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 212 833; 00 385/51 317 059; mobitel: 00 385 99 310 99 32
mujkanovichajrudin@gmail.com   

Mjesto i datum rođenja: Doboj-Ševarlije, 28.04.1978. godine

Obrazovanje:

  • 1996. godine, završio medresu dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu,
  • 2004.godine, Diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,
  • 2008.godine, upisao Postdiplomski studij na FIN-i u Sarajevu
Profesionalni radni angažman:
  • Od 1992-1996 godine radio kao mujezin Zagrebačke džamije
  • Od 2002. godine stalno zaposlen u MIZ Rijeka kao glavni imam, hatib i muallim
TAJNIŠTVO MEDŽLISA IZ RIJEKA

Tajnik službe Medžlisa IZ Rijeka
Medžlis IZ Rijeka, Ante Mandića 50, 51 000 Rijeka
Telefon: 00 385 /51 212 833, 00 385/51 317 059
mizrijeka1@gmail.com

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Knjigovođa i blagajnik  Medžlisa Rijeka

Medžlis IZ Rijeka, Ante Mandića 50, 51 000 Rijeka

Telefon: 00 385/ 51 212 833, 00 385/ 51 317 059

mizrijeka1@gmail.com

h. Hajrudin ef. Mujkanović

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org