Odbori IVZ Rijeka od osnivanja 1966. do 2018.

  IMENOVANI ODBORI ISLAMSKE ZAJEDNICE RIJEKA  OD OSNIVANjA 1966.g. do 2010.g.


Prvi Inicijativni odbor za osnivanje Islamske zajednice u Rijeci, osnovan 1960.g :

 • Omer Omeragić, pravnik
 • Sadik Hadžijusufović, trgovac
 • Fajko Hadžialagić, obrtnik
 • Muhamed Tokalić, obrtnik
 • Meho Jakupović, obrtnik


Prvi riječki Pododbor Zagrebačkog Odbora IVZ u Rijeci osnovan 1966.g. u sastavu:

 • Fajko Hadžialagić, predsjednik riječkog pododbora

 • Muhamed Tokalić, zamjenik predsjednika

 • Sadik Hadžijusufović, blagajnik


Prošireni riječki Pododbor IVZ Rijeka 1966 u sastavu:

 • Salih Mulagić, tajnik
 • Ishak Deljkić
 • Atko Orman
 • Ismet Halepović
 • Izet Fajković
 • Džemil Lanjgić
 • Salih Tero


Imenovanje Povjerenika IVZ Rijeka 10. lipnja 1967. godine:

 • Fajko Hadžialagić, povjerenik

Izbor Upravnog odbora  Islamske vjerske zajednice Rijeka 09. rujna 1967.g. u sastavu:

 • Ing. Ferid Čimić, predsjednik
 • Salih Mulagić, član
 • Sadik Hadžijusufović, član
 • Atko Orman, član
 • Mustafa Terzić, član
 • Osman Bilajac, član
 • Ismet Muhić, član
 • Huso Topalović, član
 • Emina Kapić, član
 • Meho Misaljević, član
 • Mustafa Kadrić, član

Imenovanje novog Odbora IVZ Rijeka 09. rujna 1967.g. u sastavu:
 • Ing. Ferid Čimić, predsjednik
 • Fajko Hadžialagić, podpredsjednik
 • Salih Mulagić, tajnik
 • Sadik Hadžijusufović, blagajnik

Imenovanje nadzornog odbor IVZ Rijeka 1967 u sastavu:
 • Muhamed Tokalić, predsjednik
 • Mustafa Terzić
 • Osman Bilajac

Imenovanje predsjednika i članova Odbora IVZ u Rijeci 1967.g. do 1971g.  sastavu:
 • Ing. Ferid Čimić, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Fajko Hadžialagić, član
 • Atko Orman, član
 • Džemil Lanjgić, član
 • Muhamed Tokalić, član
 • Emina Kapić, član
 • Mustafa Terzić, član
 • Salih Mulagić, član

Održavanje Osnivačke skupštine IVZ Rijeka 4.11.1967.g. i potvrđivanje novoizbaranog Odbora IVZ od 31.10.1967.g.

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1971.g. do 1975.g. u sastavu:
 • Fajko Hadžialagić, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Hamza Harčević, član
 • Muhamed Tokalić, član
 • Salih Mulagić, član
 • Sadik Hadžijusufović, član
 • Atko Orman, član
 • Ishak Deljkić, član
 • Ismet Halepović, član
 • Džemil Lanjgić, član
 • Muhamed Tokalić, dužnost predsjednika Odbora IVZ Rijeka  preuzeo 15.03.1974.g. umjesto Fajke Hadžialagić

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1975.g. do 1979.g. u sastavu:
 • Muminović Mustafa, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Osman Kadrić, član
 • Ferida Harčević, član
 • Belkisa Čimić, član
 • Nevzet Ibrahimi, član
 • Abdulferd Derviši, član
 • Esad Budimlić, član
 • Mustafa Turkušić, član
 • Merzuk ef. Vejzagić, vjerskoprosvjetni referent
 • Abdulferd Derviši, dužnost v.d. predsjednika IVZ Rijeka preuzeo 16. prosinca 1979.g.

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1980.g. do 1984.g. u sastavu:
 • Turkušić Mustafa, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Bašić Zarif, član
 • Demiri Zulbehar, član
 • Esma Hadžialagić, član
 • Hamzalija Harčević, član
 • Hazim Hukić, član
 • Osman Kadrić, član
 • Meho Misaljević,član
 • Meho Nadarević, član
 • Ishak ef. Alešević, imam IVZ Rijeka

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1984.g. do 1988.g. u sastavu:
 • Abdulferd Derviši, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Ekrem Budimlić, član
 • Turkušić Mustafa, član
 • Osman Kadrić, član
 • Mevludin Ibišević, član
 • Muharem Kruško, član
 • Zulbehar Demiri, član
 • Beljulj Jašari, član
 • Halil Golubić, član
 • Smajo Jahić, član
 • Zejnil Sejdini, član
 • Adem ef. Smajić, glavni imam IVZ Rijeka
 • Ekrem Budimlić od 1985.g. obnašao funkciju  v.d. predsjednika radi odsustva predsjednika IVZ Rijeka.

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1987.g. do 1991.g. u sastavu:
 • Budimlić Ekrem, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Osman Kadrić, član
 • Smajo Jahić, član
 • Demiri Zulbehar, član (J. Usamedin, zamjenik)
 • Hidajet Ćeman, član (Muharem Kruško, zamjenik)
 • Zejnil Sejdini, član
 • Kasim Lović, član
 • Mutalib Jašari, član
 • Zuhdija Pjanić, član
 • Mevaip Sulejmani
 • Adem ef. Smajić, glavni imam IZ Rijeka

Zamjenski članova Odbora IVZ  od 1987.g. do 1991.g. u sastavu:
 • Ismet Muhić        
 • Zuhdija Kobilica
 • Beljulj Jašari
 • Nijaz Čočić
 • Merdžijan Boza
 • Jusuf Dalipi
 • Alija Šuke
 • Muhamed Čoko
 • Zarif Hodžić
 • Ešref Jašari

Prijedlog  formiranja inicijativnog građevinskog Odbora IVZ Rijeka u sastavu:
 • Hidajet Ćeman
 • Began Salkanović
 • Kasim Lović
 • Ekrem Budimlić
 • Ing. Mirza Pašić

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1991.g. do 1995.g. u sastavu:
 • Budimlić Ekrem, predsjednik Odbora IVZ Rijeka
 • Nedžad Sejdini, podpredsjednik
 • Ismet Muhić, tajnik
 • Osman Kadrić, blagajnik
 • Kasim Lović, član
 • Smajo Jahić
 • Adem ef. Smajić, glavni imam IVZ Rijeka

Imenovanje Odbora IVZ Rijeka za period od 1995.g. do 1998.g. u sastavu:
 • Budimlić Ekrem, predsjednik IVZ Rijeka
 • Osman Kadrić, blagajnik
 • Demiri Zulbehar, član
 • Muhamed Tokalić, član
 • Ishak Deljkić, član
 • Ibiš Ibiši, član
 • Jusuf Merdanović, član
 • Mustafa Porobić, član
 • Adem ef. Smajić, glavni imam MIZ Rijeka

Imenovanje IOM Rijeka za period od 1998.g. do 2002.g. u sastavu:
 • Ekrem Budimlić, predsjedniki IOM Rijeka
 • Ibrahim Ružnjić,član
 • Mustafa Porobić, član
 • Ismet Muhić, član
 • Lutvo lanjgić, član
 • Asim Bradarić, član
 • Ervin Jahić, član
 • Šaip Idrizi, član
 • Adem ef. Smajić, glavni imam MIZ Rijeka

Imenovanje Povjerenika MIZ Rijeka u periodod 2001.g. do 2002.g. u sastavu:
 • Adem ef. Smajić, povjernik MIZ Rijeka
 • Alija Šuke, član
 • Abdulferd Derviši, član
 • Began Salkanović, član
 • Mustafa Porobić, član
 • Muhamed Tokalić, član
 • Mr. Muhamed ef. Balić, glavni imam MIZ Rijeka

Imenovanje Odbora IOM Rijeka za period od 2002.g. do 2006.g. u sastavu:
 • H. Mujo Isić, predsjednik IOM Rijeka
 • Adnan Duraj, podpredsjednik
 • Suvad Jahić, tajnik
 • Edin Kadrić, član
 • Seljadin Jašari, član
 • Began Salkanović, član
 • Abdulferd Derviši, član
 • Asir Ćufta, član
 • Hajrudin ef. Mujkanović, glavni imam MIZ Rijeka


Članovi Sabora IZ u RH ispred MIZ:

 • Fikret Kavazović, član Sabora IZ u HR
 • Ahmet Tipura, član Sabora IZ u HR
 • Ilfad Mahmić, zamjenio Fikreta Kavazovića (zbog smrti)
Član Sabora IZ u Bosni i Hercegovini
 • h. Mujo Isić


Imenovanje IOM Rijeka za period od 2006.g. do 2010.g. u sastavu:

 • H. Mujo Isić, predsjednik IOM Rijeka
 • Suvad Jahić, dopredsjednik IOM
 • Adnan Duraj, tajnik IOM
 • Sarija Mahmić, blagajnik
 • Ibrahim Mešić, član
 • Mustafa Porobić, član
 • Esad Ćoralić, član
 • Dalipi Hilmi, član
 • Senad Hadžić, član
 • Abdulferd Derviši, član
 • Hajrudin ef. Mujkanović, glavni imam MIZ Rijeka

P.S.  
Umjesto Dalipi Hilmija nakon ostavke za člana IOM imenovan Began Salkanović. iz Crikvenice a ostavku u IOM Rijeka dao u ožujku 2009.g.
Umjesto člana Senada Hadžića sa Krka na ime člana IOM imenovan Muhamed Alić sa Krka
Umjesto Abdulferda Dervišija (zbog smrti) za člana odbora imenovan dr. Mersad Muminović iz Rijeke
Umjesto Begana Salkanović iz Crikvenice za člana IOM imenovan dr. Medžid Ismailji iz Rijeke

Članovi Sabora i Mešihata  IZ HR ispred MIZ Rijeka:

 • Ekrem Budimlić, predsjednik Sabora IZ u HR
 • Ilfad Mahmić, član Sabora IZ u HR
 • Teufik ČočićČlana Sabora IZ u BiH ispred MIZ Rijeka,
 • Muhamed Tokalić, član Mešihata IZ u Hrvatskoj
 • Umjesto Muhamda Tokalića (zbog smrti) za člana Mešihata IZ u HR 2010.g imenovan h. Mujo Isić (predsjednik IOM Rijeka)
Imenovanje građevinskog Odbora za izgradnju IC Rijeka u 2008.g. u sastavu:
 •     Ilfad Mahmić, predsjednik odbora (član Sabora IZ u RH)
 •     Sulejman Gračić, dopredsjednik odbora,
 •     H. Mujo Isić, član (predsjednik IOM)
 •     H. H. Suvad Jahić, član odbora (dopredsjednik IOM Rijeka)
 •     Adnan Duraj, član
 •     Sarija Mahmić, član
 •     Ibro Mešić, član
 •     Esad Ćoralić, član
 •     h. Porobić Mustafa, član
 •     Derviši Abdulferd (rahmetli) - Mersad Muminović, član
 •     Dr. Medžid Ismailji, član
 •     Muhamed Alić, član
 •     H. Hajrudin ef. Mujkanović, član (gl. imam MIZ)
 •     H. Adem ef. Smajić, član
 •     Hidajet ef. Hasanović, član
 •     H. Adnan ef. Đikić
 •     Almedina Mujkanović, član
 •     Besima Đikić, član
 •     Meliha Hasanović, član
 •     Muzafer Zubčević, član
 •     Čočić Teufik, član (konzalting tvrtka)
 •     Dr. Esma Halepović-Đečević
 •     H.Džemail Lanjgić, član odbora
 •     Razim Žlibanović, član odbora
 •     Nefisa Golubić, član odbopra
 •     Nedžad Tokalić, član odbora
 •     Amit Caro, član odbora
 •     Bajmak Ismet, član odbora
 •     Ibrahim Ružnjić, član odbora
 •     Ervin Jahić, član odbora
 •     Begović Kadir, član odbora
 •     Husejn Mahmić, član odbora
 •     Subhija Merdanović, član odbora
 •     Samir Ilijazi, član (pravnik)

Imenovanje IOM Rijeka za period 2010. do 2014. godine:

 •  h. Ekrem Budimlić, predsjednik Izvršnog odbora
 •  Hajrudin ef. Mujkanović, glavni imam (po službenoj dužnosti član)
 •  Rasim Čočić, član
 •  h. Senad Duraković, član
 • Sulejman Gračić (rahmetli), član
 •  Samir Ilijazi, tajnik 
 •  Ibrahim Imamović, član
 •  Sadika Purić, član
 •  h. Adem ef. Smajić, potpredsjednik
 • Neđad Tokalić, član
 • Razim Žlibanović, član

Nakon preseljenja na ahiret Sulejmana Gračića, imenovan je novi član Izvršnog odbora Muhamed Šabanović.

Članovi Sabora Islamske zajednice od 2010. do 2014. godine

 • h. Suvad Jahić, član
 • Sabina Pitarević, član

Član Sabora IZ u Bosni i Hercegovini od 2010. do 2014. godine

 • h. Hajrudin ef. Mujkanović, član

Član Mešihata Islamske zajednice 

 • Samir Ilijazi, član

Imenovanje IOM Rijeka za period 2014. do 2018. godine:

 •  Samir Ilijazi, predsjednik Izvršnog odbora
 •  Hajrudin ef. Mujkanović, glavni imam (po službenoj dužnosti član)
 •  Mr. sc. Esma Halepović Đečević, dopredsjednica
 •  h. Muhamed Šabanović, dopredsjednik
 •  Sanela Muminović Šahinović, tajnica
 •  h. Ibrahimi Aziz, član
 •  h. Idrizi Šaip, član
 •  Rasim Čočić, član
 •  Berbić Nađa, član
 •  Karač Edina, član
 •  Žic Jasmina, član

Članovi Sabora Islamske zajednice u R Hrvatskoj od 2014. do 2018. godine

 • h. Ekrem Budimlić, član
 • h. Almedina Mujkanović, član 
 • Sabina Pitarević, član

Član sabora IZ u bosni i Hercegovini od 2014. do 2018. godine

 • h. Hajrudin ef. Mujkanović, član

Član Mešihata Islamske zajednice 

 • Samir Ilijazi, član

IMAMI ISLAMSKE ZAJEDNICE RIJEKA OD 1966 g. do danas

 • Hafiz Sejfullah ef. Nazmi, prvi ramazanski imam u Rijeci 1966.g.
 • Muharem ef. Omerdić, softa za ramazan 1967.g., GHB Medresa u Sarajevu
 • Ibrahim ef. Čolakhodžić,  imam za ramazan 1968.g.,svršenik GHB Medrese
 • Derviš ef. Pindžo, imam za ramazan 1969.g., GHB Medresa, fakultet Al-Azhar u Kairu
 • Safet ef. Halilović, softa za ramazan 1970.g., GHB medresa u Sarajevu.
 • Merzuk ef. Vejzagić, prvi stalni imam, svršenik GHB medrese i Al–Azhara, dužnost imama u Rijeci preuzeo 14.02.1972.g.
 • Merzuk ef. Vejzagić, 30.04.1972.g. imenovan za glavnog imama za područje SR Slovenije i SR Hrvatske osim Dubrovnika. Rijeka je 1972.g. postala sjedište glavnog imama za Sloveniju i Hrvatsku.
 • Ishak ef. Alešević, stalni imam IVZ Rijeka imenovan 08. rujna 1978.g., svršenik GHB medrese, diplomirani sociolog
 • Adem ef. Smajić, za glavnog imama Rijeka postavljen u listopadu 1980.g., svršeniik GHB medrese i Al-Azhara u Kairu
 • Adnan ef. Đikić, za imama IVZ Rijeka imenovan, 05.03.1991.g. Svršenik GHB medrese, 2009.g. diplomiro na IPF u Bihaću
 • Ševal ef. Mahmutović, na dužnost imama u džematu Crikvenica imenovan 1997.g., svršenik Zagrebačke medrese
 • Fahrudin ef. Smajić, na dužnost imama u Rijeci imenovan 1998.g.,svršenik Zagrebačke medrese, 
 • Mr. Muhamed ef. Balić, na dužnost glavnog imama MIZ Rijeka imenovan 01.08.2000.godine a dužnosti razrješen 2002.g.,svršenik GHB medrese i fakulteta Islamskih znanosti u Maroku
 • Hajrudin ef. Mujkanović, na dužnost v.d. glavnog imama imenovan 01.04.2002.godine,svršenik Zagrebačke medrese dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu, Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu
 • Mr. Đemajl ef. Rizvani, na dužnost glavnog imama imenovan 31.05.2004.g na dužnosti  bio do 31.07.2005.g., svršenik Fakulteta komparativnih religija u Islamabadu/Pakistan,
 • Hajrudin ef. Mujkanović, na dužnost v.d. glavnog imama imenovan, 01. travnja 2002.g. a za glavnog imama imeovan 01. avgusta 2005.g., svršenik medrese dr. Ahmed Smajlović i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,
 • Mr. sc. Hidajet ef. Hasanović, na dužnost imama u MIZ Rijeka (džemat Zamet) imenovan 04.09.2005.g., svršenik medrese dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Magistrirao na FIN-a u Sarajevu 2015.g.
 • Tijekom navednih godina bilo je imama koji su privremeno radili najčešće samo za vrijeme mjeseca ramazana (softe) ili tijekom ljeta (Fuad ef. Podrug, Almir ef. Korajac, Hasan ef. Solo, Mirza ef. Pašić, Muhamed ef. Savkić, Mirsad ef. Hamidović, Bego ef. Hasanović, Rahim ef. Zeća, Ibrahim ef. Husanović, Nizam ef. Đikić, Teufik Hadžić i u novije vrijeme svršenici ZG medrese u Zagrebu).
 • Za vrijeme ramazana na ramazanskoj praksi su bile i muallime ZG medrese: Amela Čamdžić, Eldina Đuldanić, Almedina Mujkanović, Meliha Smajić, Kanita Đikić i Ramiza Tirić.


                                                                                                                         Glavni imam riječki
                                                                                                                      Hajrudin ef. Mujkanović

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org