Odbor za izgradnju IKC-a Rijeka

ODBOR ZA IZGRADNjU ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA RIJEKA
osnovan 2008/1429.h.g.  1. Ilfad Mahmić, predsjednik odbora (član Sabora IZ u RH)
2. Sulejman Gračić, dopredsjednik odbora
3. Mujo Isić, član odbora  (predsjednik IOM Rijeka)
4. Suvad Jahić, član odbora (dopredsjednik IOM Rijeka)
5. Duraj Adnan, član odbora (tajnik IOM Rijeka)
6. Budimlić Ekrem, član odbora (predsjednik Sabora IZ u RH)
7. Muhamed Tokalić (rahmetli), član odbora (član Mešihata IZ u RH)
8. Teufik Čočić, član odbora (konzalting tvrtka za IKC i član Sabora IZ u BiH)
9. Hajrudin ef. Mujkanović, član odbora (glavni imam riječki)
10. Derviši Abdulferd (rahmetli), član odbora
11. Mirsad Srebreniković, član odbora (ispred Mešihata IZ u RH)
12. Adem ef. Smajić, član MV
13. Hidajet ef. Hasanović, član MV
14. Adnan ef. Đikić, član MV
15. Sarija Mahmić, član IOM odbora
16. Almedina Mujkanović, član MV
17. Meliha Hasanović, član MV
18. Besima Đikić, član MV
19. Muzafer Zubčević, član odbora
20. dr. Medžit Ismailji, član IOM odbora
21. dr. Mersad Muminović, član IOM odbora
22. Mustafa Muminović, član odbora
23. Beljulj Jašari, član odbora
24. dr. Esma Halepović, član odbora
25. Ćoralić Esad, član IOM odbora
26. Mešić Ibarhim, član IOM odbora
27. Porobić Mustafa, član IOM odbora
28. Džemil Lanjgić, član odbora
29. Razim Žlibanović, član odbora
30. Nefisa Golubić, član odbora
31. Nedžad Tokalić, član odbora
32. Amit Caro, član odbora
33. Bajmak Ismet, član odbora
34. Ibrahim Ružnjić, član odbora
35. Ervin Jahić, član odbora
36. Begović Kadir, član odbora
37. Husejn Mahmić, član odbora
38. Subhija Merdanović, član odbora
40. Muhamed Alić, član IOM odbora


Odbor za izgradnju Islamskog centra Rijeka

H.M.

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org