Džemat Crikvenica

Džema'at Crikvenica je nastao u ratnim vremenima kao rezultat vjerskih aktivnosti koje su se odvijale u kući džemtlija, obitelji hadži Kruške i hadži Ćemana. Tada su postojale vjerske aktivnosti  u gradu Bakru gdje su djelovali i radili navedeni. Bilo je više od tridesetak radnika koji si bili smješteni u radničke barake, a imali su jednu prostoriju za obavljanje namaza. Dolaskom ramazana klanjale su se zajedno teravih-namaz, a priređivani su iftari za postače. Ta aktivnost datira od 1980. pa sve do izbijanja rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Koordinacija između Medžlisa i navedenog radničkog vjerskog punkta je bila intenzivna, a predstavnici Medžlisa su redovito i posjećivali taj punkt. Eskalacijom rata u R Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te najezdom protjeranih Bošnjaka, povećava se broj vjernika-izbjeglica u Jadranovu, Crikvenici, Selcu, Novom Vinodolskom, Kraljevici, Bribiru, Senju i Rabu. Od 1991. u stanu obitelji Ćeman i Kruške, održavaju se vjerske i humanitarne aktivnosti, a Odbor islamske zajednice postavlja privremeno h. Ćeman Hidajeta za održavanje Islamskog vjeronauka,  klanjanje teravih i džume namaz. Aktivnosti su bile intenzivne, tako da je bilo puno domicilne djece na Islamskom vjeronauku uz djecu prognanika koji su svoj privremeni smještaj našli u Hrvatskoj.

U siječnju 1995. godine otvorene su novokupljene prostorije Islamske zajednice džemata Crikvenica-Dramalj, te formiran džema'atski Odbor a za prvog predsjednika izabran Dalipi Ilmi. Kupljen je stan u Dramlju u ulici Vukovarska 76 gdje se zvanično održavaju vjerske aktivnosti sve do današnjih dana. Odbor islamske zajednice Rijeka 1996. godine u džematu Crikvenica kao stalnog imama zapošljava Mahmutović ef. Ševala, učenika prve generacije maturanata Zagrebačke medrese «Dr. Ahmed Smajlović». To je prvi uposleni djelatnik  Zagrebačke medrese u R Hrvatskoj. Na toj dužnosti navedeni je ostao 12 mjeseci. Od tada pa do danas, vjerske aktivnosti u džema'atu Crikvenica se odvijaju u kontinuitetu, klanja se džuma-namaz, teravih-namaz tijekom mjeseca ramazana gdje dolaze vježbenici Zagrebačke medrese, a u dvjema osnovnim školama održava se i nastava Islamskog vjeronauka. Danas vjeronaučnu nastavu u osnovnim školama održava muallima Meliha Hasanović. Također je aktiviran vjeronauk u srednjoškolskom centru «Dr. Antuna Barca» a održava ga imam Hidajet Hasanović. Ovaj džema'at opstoji ponajviše vjernicima koji dolaze u džamiju, ali i drugim džematlijama koji svojim dobrovoljnim prilozima potpomažu rad džemata tijekom godine. Dolaskom stalnog imama i dobivanjem većih i boljih prostorija vjerski život muslimana u Crikvenici bi bio podignut na jedan viši i bolji nivo. Pomenute vjerske aktivnosti u džema'atu Crikvenica već osam godina obavlja umirovljeni imam Adem ef. Smajić, bivši glavni imam MIZ Rijeka. Džemat Crikvenica zbog širokog prostora, a velikog broja muslimana koji se bave nekom djelatnošću ugostiteljstvo, građevinarstvo, trgovina i dr. bi mogao postati veliki džemat, uz uvjet većeg angažmana prvenstveno tamošnjih muslimana i stalnog imama koji bi obnašao funkciju stalnog  džematskog imama.Adresa džemata u Crikvenici: Vukovarska 76, 51 265  Dramalj
Imam džemata: umirovljeni imam, Adem ef. Smajić  (099 310 99 38)
Džematski odbor džemata Crikvenica:

  • Sejdini Derviš, predsjednik džemata Crikvenica
  • Safet K., blagajnik
  • Meho Skenderi, član odbora
  • Fikret Skenderi, član odbora
  • Adem ef. Smajić, član odbora po dužnosti


Rijeka, 10.09.2009.g.

TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org