Novosti

Glavni imam na znastvenom simpoziju KBF - Teologije u Rijeci

07.04.2017

POVIJESNA ISTINA I TEOLOŠKA PORUKA SVETOGA PISMA

Znanstveni simpozij na KBF-Teologiji u Rijeci, održan je u petak, 17. ožujka 2017.g. na Teologiji u Rijeci u dvorani br. 210, Omladinska 14, Rijeka.

Teologija simpozij 2017.(PDF)

Ideja simpozija potekla je od dokumenta Papinske biblijske komisije iz 2014. Nadahnuće i istina Svetoga pisma. Riječ koja dolazi od Boga i govori o Bogu da spasi svijet, i to iz njegova III. dijela koje nosi naslov „Tumačenje riječi Božje i njegovi izazovi“. U simpoziju se želimo dotaći onih biblijskih tekstova koji su, s obzirom na povijesnu istinu, najproblematičniji s ciljem da što je moguće jasnije razlučimo u njima povijesno od teološkoga te istaknemo „istinu radi našega spasenja“ koju navedeni tekstovi komuniciraju kao i povijesnost objave. Biblijska vjera temelji se na Božjim spasenjskim zahvatima u ljudskoj povijesti koji su u Bibliji ne samo opisani na način kako su se ljudi tada izražavali nego su i teološki protumače- ni kako bi pobudili vjeru. Fundamentalističko čitanje Biblije, naprotiv, Sveto pismo interpretira doslovno što rezultira ne samo sukobom s modernom znanošću nego i pogrešnim razumijevanjem samoga Pisma. Ispravno shvaćanje Pisma iziskuje napor razlučivanja koji se traži od izlagača na simpoziju kako bi na vidjelo izašla prava povijesna istina Pisma i cjelokupno bogatstvo njegove teološke poruke.

Program:

09.00 – Pozdravi i otvaranje simpozija

09.20 Doc. dr. sc. Dubravko TURALIJA, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
Problem istine Svetoga pisma nekada i danas

09.40 Doc. dr. sc. Nikola VRANJEŠ, Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu
Teološko tumačenje biblijskih izvješća o stvaranju između kreacionizma i metafizičkog naturalizma

10.00 – 10.20 Rasprava

10.20 – 10.40 Odmor

10.40 Prof. dr. sc. Nikola HOHNJEC, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Prelazak preko Crvenog mora (Izl 14)

11.00 Izv. prof. dr. sc. Božo LUJIĆ, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Ilijina i Elizejeva čudesa

11.20 Izv. prof. dr. sc. Darko TOMAŠEVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
Bog nasilja u Starome zavjetu

11.40 – 12.00 Rasprava

12.00 – 13.30 Odmor

13.30 Doc. dr. sc. Darko TEPERT, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Lukino evanđelje Isusova djetinjstva

13.50 Dr. sc. Silvana FUŽINATO, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Povijest i kerigma u Mt 1 – 2

14.10 Izv. prof. dr. sc. Mario CIFRAK, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Opisi Isusovih čuda

14.30 – 14.50 Rasprava

14.50 – 15.10 Odmor

15.10 Doc. dr. sc. Božidar MRAKOVČIĆ, Teologija u Rijeci – KBF u Zagrebu
Opisi Isusovih uskrsnih ukazanja

15.30 Mr. sc. Bruna VELČIĆ, Papinski biblijski institut u Rimu
Položaj žene u Pavlovim poslanicama

15.50 – 16.20 Završna rasprava


TOK GRADNJE IC-a

Islamski centar Rijeka

14.05.2013

 

 

 

Opsirnije

Donacije

Svojom donacijom možete postati VAKIFI

Islamskog kulturnog centra u Rijeci

na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni:

Za uplate u R Hrvatskoj:

Svrha uplate: Izgradnja IKC-a Rijeka

IBAN: HR74 2340009-1410120392

Poziv na broj: 25308 - 100

OIB 38190246619

Za uplate izvan R Hrvatske  Payment outside Croatia:

IBAN:HR74 2340 0091 4101 2039 2

Privredna banaka Zagreb d.d.   10 000 Zagreb, Račkoga6, Croatia

SWIFT CODE PBZGHR2X 

Svrha plaćanja: Donacija za izgradnju IKC-a u Rijeci

Osnov naplate: 636 pomoć i poklon

Kontakt

Naziv: Medžlis Islamske zajednice Rijeka

Sjediste: Islamski centar Rijeka

Adresa: Ante Mandica 50, 51000 Rijeka

Telefon: 00 385 51 317 059

Fax: 00 385 51 212 833

E-mail: mizrijeka1@gmail.com 

Web: www.medzlis-rijeka.org